Нови цигански привилегии

Image Format

Скандалният законопроект на БСП и „Евророма“ за промяна на правилата за адресната регистрация, който беше внесен на 14 декември 2011 г., изненадващо беше обединен с друг законопроект… на ГЕРБ. Общият законопроект на този нов политически триумвират беше ударно гласуван от депутатите на 22 май тази година.

 

Още на 17 декември ВМРО остро разкритикува предложенията и предупреди, че това е поредната циганска привилегия, която само ще доведе до нови, по-големи проблеми.

 

Заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки обяви тогава: „Това означава, че всеки, който ти плати сметката за ток, може законово да се регистрира в собствения ти имот без съгласието на собственика. Абсурдно е една квитанция да дава права на едно лице, каквито има и собственикът”.

 

Доста странно е, че иначе непримирими политически опоненти изведнъж се прегърнаха по един спорен въпрос, който има пряко отношение и към изборния процес. Този политически триумвират загатва за две неща. Първо, по въпроса за циганските привилегии предишните и настоящите управляващи явно имат едно становище – да се дават, колкото може повече. На второ място недоумение буди абсурдният либерален подход, който беше възприет, напук на всякаква правна и практическа логика.

 

Здравият разум очевидно е напуснал не само опозиционните народни представители, но и управляващото мнозинство, щом с лека ръка допуснаха безконтролното регистриране на адреси на всяко едно основание. По същество в приетия законопроект откриваме следните възможности, които широко отварят врата за самонастаняване и „игра” с постоянен/настоящ адрес. Няма никакви съмнения, че това ще се случва основно в гетата и в малките общини.

 

В приетите поправки е записано, че адресната регистрация може да се промени при представяне на документи за ползване на имота за жилищни нужди. Законодателят мълчи кои са тези документи – от официален характер ли са или от частен характер. Единственото посочено конкретно е „договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализирана институция”. Това, разбира се, е само частично изброяване. Доколкото идеята на законодателя може да бъде схваната, ще се допуска регистрация с всякакъв тип договори за комунални услуги (вероятно това е имал предвид под понятието жилищни нужди). По пътя на тази логика, с договор за домашен телефон или доставка на интернет също може да се регистрираш.

 

Творчеството на народните представители е стигнало до още по-високи граници и в края на текста се мъдри и следната разпоредба: „други документи, доказващи ползването на имота”. Предположенията сочат всякакви касови бонове, фактури, служебни бележки от домоуправителя, че имотът се ползва.

 

Очевидно е, че е възприет един крайно либерален подход да се регистрираш. Носиш един хвърчащ лист и вече имаш нов адрес. Е, законодателят поне е запазил текста за съгласието на собственика, но тази мярка лесно може да бъде заобиколена.

 

Актуално остава и притеснението, че на основание това нормативно безумие утре някой може да се позове на придобивна давност на нечий чужд имот – само като удостовери, че е ползвал имота със сметки за комунални услуги, позовавайки се на Закона за гражданската регистрация, и така ще докаже придобивна давност.

 

Съвсем отделен е въпросът, че много собственици ще се възползват от това да раздават адреси наляво-надясно, защото вече не е небходимо сключването на договор за наем. Както общинският съветник от ВМРО в София Ангел Джамбазки заяви вече, „Нищо чудно да станем свидетели на това как на един адрес се регистрират по 100 души с пет сметки за вода и също толкова - за електричество, които се препредават един на друг”.

 

Има и още по-фрапантен текст – за извършване на регистрация на лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и съпрузите на тези лица, не се представят документите по ал. 2 и ал. 3 (т.е. договорите и хвърчащите бележки). И тук задаваме въпроса – какво ще попречи на един недобросъвестен ползвател без разрешението на собственика да регистрира целия си род на дадения адрес. (Роднини по права линия са всички възходящи и низходящи – възходящи: баща, майка, баба; низходящи: деца, внуци).

 

Е, четейки този текст, не е никак трудно да се отгатне в чия полза са приети настоящите поправки. Никак не е трудно, ако си изряден, да покажеш договор за наем и декларация от собственика на имота, за да си смениш адреса. Трудното е, когато обитаваш незаконно един имот или когато целта е на един адрес да се регистрират доста хора за изборни цели.

 

Всъщност, големият проблем ще възникне с общинските жилища, защото за регистрация там се изисква само настанителната заповед. След като това се извърши, сигурно е, че ще започне практиката на предходния текст за роднинството и така изведнъж ще се окаже, че хора, които нямат настанителни заповеди и правно основание да обитават общински жилища, ще бъдат с постоянен/настоящ адрес и лични документи там. Е, опитайте се да ги извадите от имота в този случай!

 

Капан е заложен и в още един текст – ограничение за регистрация на брой хора има само за настоящ адрес (такъв брой лица, който не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответния обект). За постоянния адрес законотворците тактично мълчат, защото и триста човека да се регистрират в една тристайна панелка, пак ще попаднат в избирателните списъци от раз по постоянен адрес.

 

Държавното управление на ГЕРБ в коалиция с БСП и „Евророма” натвори безумия с раздаването на привилегии на циганите в противовес на всички мракобесни практики, които се експериментират върху останалите изрядни български граждани. ВМРО многократно предупреждава, че даването на привилегии на едни граждани за сметка на други няма да доведе до нищо добро.

 

Срамно е, че управляващи и опозиция се прегърнаха в името на контролираните цигански гласове!