Дължим на София развитие на Витоша

На сесията на Столичен общински съвет (19-ти май т.г.)  разкритикувах СОС, че години се отлага приемането на позиция "За" или "Против"приемане на Актуализирания план за управление на Витоша. В своето изказване ясно заявих, че едва ли има общински съветник и гражданин на столицата, който да е доволен от това, което се случва на Витоша, т.е. че нищо не се случва. Според позицията на нашата политическа група "Патриоти за София" с включването на Бистришко бранище в програмата "Човекът и биосферата" има опасност за имотите на хората в панчаревските села, а и за пистите на Алеко. Смятаме, че създаването на буферна зона около резерват "Бистришко бранище" е абсурдно, тъй като само на няколко километра е зоната на Алеко, където се качват хиляди хора, автомобили и градски транспорт. Т.нар. преходна зона пък ще попадне в териториите, където урбанизацията е факт - селата от подвитошката яка. Беше очевидно, че докладът има за цел просто да поддържа иминджа, че нещо се прави. Така и не получих отговор на въпросите си къде ще са тези зони, какво ще се случва там, кой и как ще ги определя. Колегите общински съветници така и не пожелаха дори да получат официални становища от Дирекцията на парк "Витоша" и РИОСВ-София - органите, които са компетентни по темата. Не стана ясно и друго - каква е тази уж значителна голяма добавена стойност, която ще се реализира от този биосферен парк. В самия доклад излиза, че освен някакво дребно земеделие, някаква форма на туризъм, научни изследвания и обучения нищо друго не може да се реализира. И то в зони, които от десетилетия са социализирани - има пътища, хижи, писти, почивни домове и т.н... Едно трябва да ясно - цялата изградена инфраструктура беше оставена, умишлено или не, да се разруши с годините. И в крайна сметка не спечели никой, абсолютно никой, освен май една малка креслива група, която вероятно осребрява това си поведение.

Публикувам текста и видеото сега по една много проста причина - лятото е в разгара си, столичани все по-често поглеждат към Витоша и я посещават. И с основание негодуват, че планината и инфраструктурата са изоставени на произвола на съдбата.