Оставка на КЕВР!

Image Format

ОСТАВКА НА КЕВР И РАЗДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ И ВОДНИЯ РЕГУЛАТОР

 

Евродепутатът Ангел Джамбазки и Председателят на „Патриоти за София” в Столичния общински съвет Карлос Контрера искат Комисията за енергийно и водно регулиране да си подаде оставката. Причината за това са неадекватните действия на регулатора в сферата на ВиК услугите.

В обща позиция двамата заявяват:

„Приетите бизнес-планове на ВиК операторите през т.г. заложиха ценови бомби, които неоправдано товарят потребителя с решението на нерешни с десетилетия проблеми във водоснабдяването. Бизнес-плановете не дават яснота как ще се развиват ВиК системите и как ще се подобрява качеството на услугите. Единственото, което стана ясно е, че потребителят ще плаща скъпо и прескъпо без ясен ангажимент за подобряване на обслужването.

Напълно неадекватни са действията на КЕВР спрямо целия ВиК сектор. Със своите решения уж независимия КЕВР показа пълна безпомощност и липса на какъвто и да е капацитет да наложи еднакви стандарти и да принуди всички ВиК оператори да ги спазват. Философията на енергийните комисари е „потребителят да бъде натоварен да плаща за греховете на цялата система”. Признак на професионална импотентност са изказванията от страна на КЕВР, че просто спазвали закона и нямало как да предотвратят шоковото увеличение на цените за крайния потребител. В решенията на комисията не откриваме никакъв анализ и опити за подобряване на ефективността, никаква техническа и логическа преценка до какъв точно положителен ефект ще доведе увеличението на комплексните цени на ВиК услугите в страната. Няма ясна политика и концепция как намаляваме загубите на вода, как обезпечаваме водоснабдяването на цели региони. Липсват визия и стратегия как да се подобри канализацията. КЕВР действа на парче и формално-счетоводно.

Питаме тази провалена комисия:

  1. Как и с колко ще намалеят загубите на вода по области? Ако бъдат намалени загубите на вода, ще се увеличи фактурираното количество, а с това и приходите на ВиК операторите – тогава те ще имат достатъчно средства и не е необходимо да се увеличава цената?
  2. Как КЕВР гарантира непрекъснатото водоснабдяване на налесението, при положение, че има области от страната, в които с месеци са или на воден режим, или без водоснабдяване?
  3. Кога КЕВР ще започне да наказва ВиК операторите, които не си изпълняват инвестиционната програма по годни?

 

Ако КЕВР твърди, че формално спазва закона, то защо не огласи, че има пропуски и грешки, които да бъдат поправени, а първо прие бизне-плановете, увеличи цената на водата, и чак след това започна да говори за „лошия закон”.

Ето защо искаме вкупом комисарите от КЕВР да си подадат оставката. Очевидно е, че КЕВР трябва да бъде разделена на две отделни комисии – за енергийно регулиране и за водно регулиране. Целта на отделния воден регулатор е да бъде съставен от ВиК експерти, които на първо място да направят анализ какви са специфичните проблеми за всеки региони и как да бъдат решавани. Отделно от това е очевидно, че водния сектор трябва да бъде окрупнен, а държавата да създаде специализиран фонд, който да осигури финансовите средства за изграждане и поддържане на ВиК инфраструктурата. Сегашният модел, при който потребителят носи цялата фианнсова тежест е сбъркан, неработещ и ще доведе до тотален колапс на водоснбадяването в България.”