Преглед


ВМРО постави ребром въпроси за сигурността на София

 

На извънредната сесия на Столичния общински съвет съветниците от ВМРО - Българско национално движение поставиха конкретни въпроси към директора на СДВР и Председателя на Държавната агенция за бежанците. Председателят на групата "Патриоти за София - ВМРО и АТАКА" изтъкна в своето изложение, че няма да се впусне в руслото на общото политическо говорене, визирайки изказванията на БСП, а желае да постави конкретни въпроси и конкретни проблеми. Към директора на СДВР от името на групата бяха зададени следните въпроси:

 - Счита ли СДВР, че всички входно-изходни точки на общината следва приоритетно да бъдат покрити с видеонаблюдение с оглед превенция и предотвратяване и разкриване на престъпления?

 Счита ли СДВР, че придобиването на софтуеър за разпознаване на номера на МПС и лица е приоритетно и какви биха били ползите за повишаване на сигурността?

С цел подобряване условията на работа на полицейските инспектори в приемните и добрата комуникация с гражданите какви са нуждите на СДВР от помещения и в кои райони?

Последващото изложение на старши комисар Марин Младенов отговори и на трите въпроса положително. Според СДВР е необходимо всички входно-изходни точки на града да се покрият с видеонаблюдение. По отношение на развиването на системата Столичната полиция също даде положително становище, като според нея придобиването на специализиран софтуеър за разпознаване на номера на коли и лица ще увеличи разкриваемостта на престъпленията и предотвратяването на такива. 

Карлос Контрера репликира Председателя на Държавната агенция за бежанците, че изнася неверни данни пред Столичния общински съвет. Към Агенцията за бежанците беше зададен само един въпрос: Кога ще бъдат затворени центровете за настаняване на мигранти в София. Председателят на ДАБ отказа коментар като се измъкна с отговора, че това било решение на Министерски съвет.