Преглед


Image Format

Слагаме ли край на просията в София?

Столичният общински съвет на свое редовно заседание на 27 септември т.г. прие Наредба за обществения ред на територията на Столична община. почти две години ни отне да прецизираме текстовете. Имаше бурни полемики, много нюанси в мненията и оценките на граждани и организации, имаше диаметрално противоположни предложения, много спорове, разпалени дебати дали и как наредбата трябва да организира отношенията в сферата на обществения ред и сигурността на столицата.

В залата на СОС при дебатите заявих, че идеални нормативни актове няма. Вероятно практиката по така приетата наредба ще ни доведе до логичното действие да я изменяме и допълваме след време. Мнозина колеги изразиха резерви по едни или други въпроси. Напомних им, че освен с нашите общински щения, трябва да отчитаме и действащото законодателство.

Смятам, че приемането на наредбата е напредък. За мен и групата на "Патриоти за София-ВМРО и АТАКА" е изключително важно, че се прие и едно старо наше предложение - да се забрани на физически лица да събират парични дарения по улици, тротоари, площади, подлези и паркове. Да, това е комплексна мярка - и срещу просията (защото в крайна сметка просията е събиране на дарения), и срещу знайни и незнайни кампании, хора и организации, които ни преследват по публичните пространства. Имаше много разкрити схеми за измами със събирането на подобни дарения. Години наред гражданите изискваха от община и държава да направят нещо. приетият текст е решителна стъпка в регулирането на това безконтролно събиране на даренията, а и удар срещу мафията, която организира просията в София. Оставили сме възможността все пак парични дарения да се събират от БЧК, юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Министерство на правосъдието и официално регистрирани вероизповедания. Всичко това е регламентирано в чл. 3, т.10 от Наредбата.

Предложението ни от групата на Патриотите в СОС беше внесено на 13.07.2018г. ведно с други предложения. Поискахме да се ограничи и безразборното разпространяване на религиозна литература, което също се превръща в проблем. То пък не се прие.

Наредбата влиза в сила от 1 декември 2018г.

Така или иначе от началото на следващата година (за да дадем един месец толеранс на гражданите и правоприлагащите органи да свикнат с приложението й) ще следим, настояваме, искаме и изискваме Общинска полиция да погне всички събирачи на дарения по улици, площади, подлези, паркове и градинки, за да се направи последната и решителна крачка към въвеждането на базов ред поне в това отношение.