Преглед


Image Format

ВМРО поиска Сметната палата да извърши одит на БНР

Заместник-председателят на комисията по "Икономика и собственост" при Столичния общински съвет Карлос Контрера изпрати писма до Председателя на Народното събрание, до Сметната палата и Главния прокурор с искане да се извърши одит на "Българско национално радио". Поводът е, че през м. ноември т.г. след подадено заявление от БНР, Столичният общински съвет разсрочва за пет години задължения на медията към общината за данък сгради и такса смет. Сумата възлиза на над 1.8 млн. лв. и е натрупа за шест години. Оказва се, че БНР системно не е заплащало задълженията си. При гласуването в зала Карлос Контрера се възмущава, че е недопустимо търпението на подобни ситуации. Според него БНР получава ежегодно субсидия от държавата, която включва и разчетените пари за данъци и такса смет. Това, че някой директор си е позволявал да не ги плаща, не може да бъде основание да им се разсрочват задълженията. Представителят на ВМРО дава пример с граждани или бизнеса, за тях такива индулгенции нямало, а в подобна ситуация щели да бъдат разпънати на кръст. Съветникът от групата на "Патриоти за София - ВМРО и АТАКА" определи поведението и искането на БНР за наглост.

Той е депозирал официално писма до Народното събрание, до Сметна палата и Главния прокурор с искане за пълна проверка на финансовто състояние на БНР, за да се установи кой, как и за какво е харчил парите в БНР за данъци. Според него става дума за злоупотреби и заобикаляне на закона. Повдига се и въпросът дали не става въпрос за безстопанственост, защото де факто БНР е ощетено от тези действия, тъй като се дължат лихви, които ще трябва да бъдат платени, а това е можело да бъде избегнато, ако парите са плащани в срок. Средствата всяка година са били налични (част са от държавната субсидия), но са били плащани други разходи. Според съветника тези практики трябва да се пресекат, защото от една страна се пилеят публични средства, а от друга се стига до ситуация, в която гражданите и бизнеса кредитират държавните институции. Става така, тъй като дейностите по почистване и сметоизвозване са извършвани, плащано е от общината за тях, но БНР шест години не е внесло и стотинка в общинския бюджет. 

Според Карлос Контрера е недопустимо точно държавни институции и такива, които се финансират пряко от републиканския бюджет, да не плащат данъците си. 

Съглано Закона за Сметната палата той предлага Народното събрание да включи БНР в годишната програма за одита, който извършва палата. Целта е да се открие къде са потънали парите за данъци, кой ги е харчил и за какво. Контрера посочва, че сумата е достатъчна, за да се изгради една нова детска градина.