Преглед


Image Format

Господин Контрера, не създавайте проблеми, където ги няма

"Господин Контрера, не създавайте проблеми, където ги няма!". С тази фраза или с нещо подобно се обърна към мен кмета на Столична община по повод мое питане дали детските градини в града отговарят на Държавния образователен стандартза физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие; НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. Накратко питането ми се заключаваше в прости въпроси, на които едва ли е трудно да се отговори. Така например: 

 1. Какъв е общият брой на записаните деца във всяка една група по всички критерии и броят им по всеки един критерий отделно?
 2. Каква е наличната площ на всяка една група за:
 • Игра, хранене и учебни ситуации?;
 • Сън?;
 • Тоалет- санитарно помещение?;
 • Преобличане (входно-изходна част с гардеробчета и т.н.)?;
 • Игри на открито- обща площ на двора и как тя е разпределена между групите и допълнителните занятия (футбол, часове по пътна безопасност и др.)?;
 • Сервизни помещения към всяка група?
 1. Имат ли детските градини условия и помещения за:
 • Кухня?;
 • Специализирани кабинети за работа с деца- логопедичен, ресурсен и др.?;
 • Медицински кабинет?;
 • Физкултурен салон?;
 • Помещение за ползване на законово полагаемата почивка на персонала при пълен работен ден?;
 • Складово помещение, архив и др. подходящи за административните нужди на детското заведение?
 1. Спазени ли са всички изисквания за полагаема площ на дете за сън, игра и др.?
 2. Спазени ли са всички изисквания за височина на таваните, видимост и непосредствена връзка от занималнята към всички точки- санитарно помещение, помещение за преобличане, спално помещение?
 3. Спазени ли са изискванията за осветление на помещенията-н естествен достъп на светлина и изкуствено осветление?

Новоизградените детски градини в последните години следва да разполагат с техническа документация и да бъде въпрос на справка налице ли са или не горните изиксвания. За по-старите сгради вероятно по-трудно би се набавила информация, но и тя е налична. тези прости въпроси, предполагащи и прости отговори не са случайни. Всички те взети заедно имат пряко касателство към качеството на образователния процес, респективно към образованието на децата. Всички тези критерии и изисквания са написани от държавата, за да гарантират минимум качество на образователния процес в детските градини. не са измислени случайно просто защото на някой му е хрумнало.

Отговорът на кмета на Столична община обаче е потресаващ. И заслужава да бъде коментиран най-малко по две причини. Първата е, че отговорът е половин страничка омаловажа въпросите и проблема. Вторият е критичната доза цинизъм, с който администрацията се отнася към тези важни проблеми. Така например в отговора на питането, подписан от г-жа Фандъкова, се казва, че исканата информация съдържала много лични данни. Действително интересен въпрос какви лични данни са тези за площта за игра, за сън, за преобличане на децата. очевидно Московска 33 въприема изпълнението на държавна наредба за лични данни. За да е безумието още по-голямо в отговора се съдържа и фамозното заключение, че всички данни са налични в техническата документация по райони. готов съм да се обзаложа, че ако я поискам, ще се окаже, че част от въпросната документация я няма и никой не знае къде е. Притеснителното е тоталното безхаберие на дирекция "Образование", която с наглост и удвоена доза цинизъм безпардонна показва, че тези въпроси не я интересуват. Ако я интересуваха информацията щеше да е обобщена и налична и насън да ги бутнеш, щяха да знаят. този отговор показва и отношението на хората, които уж професионално трябва да се грижат за образователния процес в детските градини и училищата. 

За да бъде развръзката още по-интересна, без да е поставян въобще този въпрос, кметът на Столична община заяви, че според нея спалните помощения в детските градини трябва да бъдат ликвидирани. Честно казано, когато това се каза в зала не осмислих въобще, че някой може да стигне и до тази дивотия. Очевдино имаме тежък проблем с разбирането. За съжаление зад тази неволна изпусната мисъл, явно се крие някакъв план да се отварят още и още места в групите и децата да се донаблъскат като сардели по стаите, сакън да се отчете пред обществото, че няма недостиг на градини и места в групите. Не виждам друго обяснения да се тръбят подобни фриволни приказки.

В заключение от едно невинно питане, чиято цел беше просто да се изяснят някои факти, за да има база за развитие на определени политики, се получи скандал. казвам скандал, защото бях овнинен в зала, че създавам пробелм, където го нямало. Очевидно изясняването на истината е проблем за някои хора. А това е сигнал за нечиста съвест.