Преглед


Image Format

Карлос Контрера с предложения за плана за Борисовата градина

Днес изтича срокът, в който граждани и организации могат да правят предложения и възражения относно представения проект за подробен устройствен план на Парк "Борисова градина". На 5-ти юни се проведе обществено обсъждане, а до днес администрацията приема предложения и възражения. 

Внесох предложение за промени в първоначалния проект, за да бъде спазен срокът. В него настоявам паркингът заедно със седмичният пазар за спортни стоки, който е разположен между националния стадион "Васил Левски" и МС "Васил Левски", да бъде запазен. Съгласно поекта, те се премахват. В същото време има действащо решение на СОС и издадена от Главния архитект на столицата схема за паркоместата. Премахването на паркинга ще затрудни трафика, тъй като паркиращите автомобили оттам ще се насочат към съседни улици, както и обслужването на спортните съоръжения в зоната, в т.ч. на представителите на спортните федерации.

Отделно от това настоявам да се премахнат два рестриктивни текста, които блокират модернизацията на спортната инфраструктура. Единият текст засяга стадион "Българска армия". В записа се предвижда реконструкция в ограничен вариант, което би попречило на привеждането на държавното съоръжение в съвременните норми. Вместо това предлагам да се допусне реконструкция или изграждане на ново съоръжение в рамките на сегашната застроена площ, без да се излиза от границите на съществуващото строително петно. Вторият текст, за който настоявам да отпадне изцяло е т. 11 в Приложение 3 към чл. 29 от Специфичните правила и нормативи (СПН), касаещо зоната на спортните съоръжения, към плана. Тази точка гласи, че  при "„доказана невъзможност на обект да изпълнява основното си предназначение, или ако съществуването му е неоправдано“ той се придава към парковата среда. Текстът е разтеглив, неясен и далеч от правни дефиниции. Създава възможност за един широк волунтаризъм, който може да засегне основни обществени обекти - стадионите, тенис-кортовете, паркингите, та дори и детски площадки. Този текст е създаден, за да се ползва за изнудване след време. Разтегливото му тълкуване с голяма доза вероятност ще доведе до колизии, което означава административни и съдебни саги. Т.е. обезсмисля се основната идея на плана - да въведе ред и безспорност в отношенията.

За съжаление срокът, който беше даден за предложения, е твърде кратък. Обемната графична част и множеството специфични изисквания в текстовата част предполагат един доста по-дълъг срок. Затова и преди две седмици призовах да бъде удължен поне до септември, за да се прегледат внимателно отделните части на плана. Краткият срок предполага и трудност във формулирането на възраженията, предложенията и мотивите към тях. 

Отново призовавам да не се бърза с второто обществено обсъждане (насрочено за 26-ти юни).

Отделно от това много въпроси все още остават неизяснени. Например достатъчен ли е броят на детските площадки, които се предвиждат? Според мен не е. Атракционното влакче, което се предвижда, с каква идея, как ще функционира и кой ще го оперира предвид различната собственост - държавна и общинска? Има и такива прозаични въпроси от типа необходимо ли е да предвиждаме и залесяване с вида "топола"? Като човек с алергия изключително ме вълнува този въпрос. Друг прозаичен въпрос е за достъпа до Националния тенис център. Признавам си, че просто времето не ми стига да огледам детайлно проекта. Плашещо е, че до момента експертите от различни области все още не са дали своите становища.

Отделно от това (сутринта имаше интервю с министъра на младежта и спорта) разбирам, че комуникацията между държавата и общината по този въпрос е меко казано лоша. не ми се ще да се стигне до противопоставяне. От друга страна държавата в лицето на министерството и собственик на доста съоръжения в парка има своето право до поиска определени решения.

В заключение според мен проектът има своите добри попадения, но страда от много слабости, които, ако не бъдат отсранени, ще торпилират плана. На този етап, с тези постановки, които открито пречат за модернизцията на спортната инфраструктура съветниците от ВМРО няма как да го подкрепим.