ДА ГЛОБЯВАМЕ И ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ ЛИ?

Image Format

В ЕВРОПА ТРОТИНЕНТКАТА Е СЪС СТАТУТ НА ВЕЛОСИПЕД. ДА ГЛОБЯВАМЕ И ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ ЛИ?       

Министерството, създадено и същестуваващо с цел да опазва закона и да следи за неговото съблюдаване го нарушава по най-безцеремонен и арогантен начин. При наличие на толкова много проблеми, свързани с безопасността  на движението по пътищата в столицата и страната, да се отделя и без това оскъден ресурс за реално незаконна борба с тротинетките, е престъпно. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания и установената съдебна практика, за да бъде едно деяние нарушение, то трябва да е регламентирано в закона чрез съответната правна норма. Не може да се налага наказание за нарушение, че едно превозно средство не е регистрирано, при положение, че законът не предвижда неговата регистрация.

В поне два европейски регламента – тъй като обичаме да даваме примери отвън -  елетрическият скутер, или тротинетка, е приравнен на велосипеда. Да се налагат глоби за нерегистрирана тротинетка предполага да налагаме глоби и за нерегистриран велосипед. А това вече гранични с абсурда.

Непонятен остава и хъсът, с който се налагат глоби и санкции при толкова ясен от юридическа гледна точка казус.

На 11-ти септември се обърнах с писмо до Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ с настояване да се прекрати порочната практика в нарушение на закона да се съставят актове на лица, управляващи електрически скутери.

Призовавам главен комисар Терзийски да издаде задължителни за „Пътна полиция“ указания, че:

1./ електрическият скутер по регламенти е приравнен на велосипед, задвижван с електрически двигател;

2./ няма забрана за управление на електрически скутери и същите могат да се управляват при спазване на общите правила на Закона за движение по пътищата;

Надявам се ентусизмът на министерството да бъде охладен и да започнат да прилагат законът такъв какъвто е. Да си го дописват, както намерят за добре, е нелепо колкото и упорството им.

Нужни са реални и работещи предложения за регламентация на електрическите скутери, а не дивотиите на паразитната структура Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Тя, за съжаление, беше необходима, но откъм изпълнение докарахме поредния безсмислен орган, чиято основа цел беше явно да се трудоустроят едни хора.