ПРОГРАМА НА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019-2023Г.

Image Format

 

Програма на ВМРО за управление на София (2019-2023 г.)

Програма за управление на Столична община отразява вижданията и идеите на ВМРО – Българско национално движение за качествена промяна в начина на функциониране и повишаване на ефективността на местната власт в София. Разработен е модел по отделни направления, който отразява политиките и конкретните действия, необходими на столицата за реализиране на нов модел за развитие, чиито основни цели са:

  • Повишаване качеството на живот на софиянци;
  • Намаляване и премахване на разликите в развитието на отделните райони;
  • Активна инвестиционна политика в северните райони на София;
  • Опростяване и ускоряване на административните процедури за гражданите и бизнеса;
  • Ускорена модернизация и икономическо развитие на столицата.

СИГУРНОСТ

Усещането за несигурност у столичани се засилва. Изминалият четиригодишен мандат на СОС и кмета на СО подцени темата „Сигурност“. Въпреки направените стъпки за разширение на видеонаблюдението и приемането на Наредба за обществения ред, резултатите са далеч от очакваните. ВМРО поставя основен акцент върху подобряването на сигурността на гражданите и превенцията и противодействието на престъпността в столичните квартали. Най-големият бич за хората е битовата престъпност и Столична община има средства да ѝ противодейства.

Премахване на незаконните цигански гета. Необходима е ясна, категорична и последователна политика за ликвидиране на незаконните постройки и премахване на гетата. Преустановяване на кражбите на вода чрез прекъсване на незаконните водопроводи. Ликвидиране на гетата като мярка срещу разпространението на заразни болести.

Общинска полиция е силен инструмент в ръцете на кмета на общината и СОС за осигуряване на обществения ред и безопасността на гражданите.

Повече служители на общинска полиция в парковете, включително през нощта.

Необходимо е да се развие социална програма за попълване на незаетите щатове и оборудване на полицаите със съвременна екипировка и лични предпазни средства.

Общинска полиция е ефективен инструмент срещу хаоса в пътното движение.

Увеличаване на санкциите за нарушения на обществения ред, безкомпромисното им налагане и събиране.

Изграждане на видеонаблюдение на принципа „от периферията към центъра“ с цел обхващане и контрол на всички входно-изходни точки на града и кварталите.

Създаване на общинска програма за противодействие на разпространението на наркотици в общинските училища.

Създаване на общинска програма „Безопасен интернет“ за обучение на учениците в общинските училища.

Създаване на общинска програма „Безопасност на движението в училище“ за обучение на децата в детските градини и учениците в общинските училища.

Трите програми ще бъдат създадени в сътрудничество с МВР като на всеки две години от започването им се извършава мониторинг и се предоставя публичен отчет за постигнатите резултати.

Забрана на каруците на територията на гр. София.

Възстановяване на дейността на изтрезвителя.

Създаване на доброволни граждански отряди за опазване на обществения ред. 

ТРАНСПОРТ

Обществен транспорт

Автобусен транспорт – реорганизация на маршрутите на движение и намаляване на интервалите на движение на автобусния транспорт. Въвеждане на довеждащ квартален автобусен транспорт между метростанциите.

Запазване и реорганизация на автобусните линии на нощния транспорт. Придобиване на автобуси на метан за нуждите на автобусния транспорт.

Възстановяване на автобусна линия 61 до „Златните мостове“, Витоша планина.

Създаване на експресни автобусни линии: Централна гара – Летище София с обособени отделения за багаж вътре в кабината за удобство на пътниците; Автобусна линия – метростанция „Бизнес парк“ – МС „Витоша“ (по околовръстен път) с 24 метрови електробуси.

Оборудване на всички автобуси на градския транспорт с видеорегистратори и видеонаблюдение.

Мерки срещу вандализма в и срещу превозни средства на градския транспорт чрез създаване на система за видеонаблюдение и добра организация с патрулите на СДВР.

Въвеждане на постоянен контрол в определени автобусни, трамвайни и тролейбусни линии.

Трамваен транспорт – закупуване на 30 нови нископодови трамваи за удължаване на работното време на трамвайния транспорт.

Тролейбусен транспорт – запазване на съществуващата тролейбусна мрежа и удължаване на трасето на тролейбусна линия 1 до кв. „Враждебна“; закупуване на 15 солови и 15 съчленени тролейбуса с цел намаляване на интервалите на движение.

Метро – рехабилитация на станциите на първи метродиаметър и закупуване на 10 нови метровлака за намаляване на интервалите на движение и удължаване на работното време на метрото.

Електрически скутери

Въвеждане на система от правила за реда, по който компаниите отдават електрически тротинетки за споделено ползване;

Привеждане на наредбата за организация на движението на територията на Столична община в синхрон с европейските регламенти. Ясни и точни правила за движение на електрически скутери на територията на Столична община.

Таксита

Изграждане на нови таксиметрови стоянки в центъра и кварталите. Въвеждане на мораториум за издаване на нови разрешителни за таксиметрови превози.

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програма за асфалтиране на тротоарите в квартали, качествено и широкомащабно обновяване на тротоарните настилки и шахтите на подземната инфраструктура с цел осигуряване на достъпна среда.

Реконструкция и разширяване на Околовръстен път – северна дъга.

Изграждане на обществени паркинги в районите „Младост“, „Люлин“, „Връбница“ и „Искър“ с преференциален режим на ползване за жителите на конкретния район.

Изграждане на продължението на бул. „Царица Йоана“ и свързване с Икономическа зона – Божурище.

Програма за рехабилитация и реконструкция: ремонт на тунела на НДК, реконструкция на трамвайно трасе по бул. „Христо Ботев“.

Изграждане на проектираното трамвайно трасе по ул. „Връх Манчо“.

ЕКОЛОГИЯ

Програма за проектиране и изграждане на преносна мрежа с цел газификация на ¾ от кварталите на столицата.

Рекултивация на депо за строителни отпадъци „Враждебна“.

Обособяване на два филиала на депо „Враждебна“ в западните райони на София за депониране на земни маси.

Зелена система

Най-простата и ефективна мярка за борба със замърсяването на въздуха е залесяването – чрез рекултивация на замърсени терени и създаване на зелени пояси около главните пътни артерии.

Отчуждаване на частните имоти в „Южен парк“ (260 декара на индикативна стойност 60 млн. лв.)

Отчуждаване на градинки в район „Младост“ (117 декара на индикативна стойност 57 млн. лв.)

Въвеждане на забрана за отопление на твърдо гориво на територията на гетата с цел намаляване на замърсяването на въздуха.

Чистота

Столична община да възложи почистването на ½ от столичните райони на общинското предприятие за почистване – „Чистота Искър“.

Създаване на програма за автоматизирано метене на улици, тротоари и площади.

Увеличаване на кратността на миенето в кварталните улици.

ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА

Топлофикация – болезнената истина е, че Топлофикация е пред фалит. Вариантите са два – или фалит, или преструктуриране и създаване на ново дружество, което да поеме мрежата, а производството на топлоенергия да бъде отделено. Трябва да гарантираме отоплението на столичани. Топлофицирането е мярка за борбата със замърсяването на въздуха от битовото отопление.

Софийска вода – предоговаряне или прекратяване на концесията на водата в София. Загубите трябва да се намалят до 40%, а цената на водата трябва да се преразгледа в посока намаляване.

Пазари – общинските пазари трябва да се превърнат в основно средище за търговия на българските производители.

СЕМЕЙСТВО И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА

Приемане на програмата за стимулиране на образованата раждаемост.

Строеж на общински жилища за млади семейства с дефицитни за общината професии – лекари, медицински сестри, учители, полицаи, шофьори от градския транспорт.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Въвеждаме принципа – където има асфалт, трябва да има и лампа. Цялостна програма за подмяна на уличното осветление и изграждане на ново. Буквално градът да светне!

КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ

Създаване на програма за безплатен общински училищен транспорт за децата от 1-ви до 7-ми клас.

Намаляване на броя на децата в групите на детските градини.

Въвеждане на правилото за предимство на живущите при прием на деца в яслите и детските градини за малките населени места (села).

СПОРТ

Изграждане на закрити общински плувни басейни във всеки един от 24-те столични района.

Създаване на програма за развиване и финансиране на масовия спорт чрез подпомагане на спортните клубове.

Създаване на общински фонд „Шампиони“, чрез който общината да финансира софийските спортни клубове, които стават шампиони или се класират за европейските турнири.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Реорганизация на общинското здравеопазване с акцент върху доболничната помощ.

Въвеждане на общинска програма за безплатни дентални прегледи и дентално лечение на децата от 1-12 клас от общинските училища.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОМЕНИ

Подпомагане на малкия и средния бизнес чрез опростяване на правилата в общинските наредби и производството по издаване на документи от общината.

Въвеждане на система за пряк административен контрол над работата на администрацията, чрез която да се ускори процесът на обработка на документите и да се намалят чувствително сроковете за издаване на документи от общината.

Реорганизация на общинските дирекции с цел повишаване на ефективността и бързо административно обслужване на гражданите.

Столичен инспекторат трябва да бъде разтоварен от несвойствени функции, които да се прехвърлят към нов орган „Административен контрол“.