Въжените линии на Витоша - протакане до дупка

Image Format

На днешното заседание на Столичния общински съвет се разгледа доклад, според който Столична община възлага за сумата до 50 000 лв. независима техническа експертиза, която да установи може или не може "Княжевският лифт" да бъде въстановен по старите стъпки/фундаменти. Лично аз съм скептичен към този подход, тъй като назад в годините има изобилни документи, включително и официални становища на институции, които казват, че без промяна на плана за управление на Витоша, старите въжени линии няма как да се модернизират. Така или иначе ГЕРБ и БСП възприеха този подход. Според мен той ни отдалечава от генералната цел - да бъде актуализиран плана за управление, така че да се модернизират всички въжени линии и да се осигурят нормални условия за спорт и туризъм. Ето и какво заявих по време на заседанието:


"Макар Общината да не е водещ участник в тези процеси, все пак трябва да преценим какъв е начинът да спомогнем Витоша да бъде отворена. Трябва най-екологичният транспорт да бъде модернизиран, възстановен - говорим за въжените линии. В този смисъл нека моето изказване да не се възприема като някаква критика срещу предложението на госпожа Фандъкова, която има своите виждания. Знаете, че аз имам по-различен поглед върху нещата и разбирания за това как би трябвало да действаме като орган на местната власт в тази ситуация. Аз не мисля че с настоящия доклад и с настоящото предложение ние ще успеем да решим конкретно въпроса за Княжевския лифт. Да, предлага се да бъде извършено едно независимо проучване, но в крайна сметка, според мен, то ще ни отведе до поредната задънена улица.

Казвам го не за друго, а защото, както знаете, колеги, има официални становища от лятото на 2018 година. Те са в резултат на много задълбочена работа на институции - Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите, включително с участието на представители на Направление "Архитектура и градоустройство", включително с участие на представители на общинския съвет. Имаше една работна група, която по отношение на разглеждането на въпроса с модернизацията на въжените линии излезе с много интересен доклад, в който се посочва, че всеобхватната и единствено възможната правилна стъпка е да се тръгне към промяна на плана за управление. Между другото, приетият пред 2005 година план за управление към настоящия момент е изтекъл, а и е пълен с противоречия. Това пише в доклада на тази работна група.

В общинския съвет ние водихме дебат да вземем решение и да поискаме като заинтересована страна да започне промяна в плана с цел неговото актуализиране. Защото ако това за Княжевския лифт е вярно, това, което предлага и кмета, защо то не се случва с държавния влек "Заека" например? Тоест в момента ние се опитваме да постигнем някакво частично решение, но в себе си аз не съм убеден, че тази инициатива ще се увенчае с успех, защото който е изследвал задълбочено темата, знае, че има и открити, и скрити фактори, които имат пряк интерес планината да не бъде отворена, да не се модернизират въжените линии.

Има сили, които желаят държавата и общината да се провалят в опитите си да отворят Витоша за столичани и гостите на града. Някои от тези лица и организации са добре известни, други не толкова, но за мен по-скоро трябва да използваме и настоящата точка, настоящия доклад като начало на един хубав дебат за това как да решим не само въпроса с "Княжевски лифт", но и въпроса с другите въжени линии.

Аз съм категоричен и това е устойчива позиция на групата на Патриотите - Витоша трябва да бъде отворена, за да се ползва от всички нас.

Благодаря Ви."