По инициатива на ВМРО Столична община работи по програма за образована раждаемост

Image Format

Помощите трябва да бъдат обвързани със степента на образование на родителите, а целта е да бъде стимулирано отговорното родителство.

Постоянните комисии на Столичния общински съвет започнаха да разглеждат доклада на Патриотите за приемане на програма за насърчаване на раждаемостта. Докладът беше внесен през януари 2020 г. и е преминал през процедурата за обществени обсъждания. Вносители са общинските съветници от ВМРО Карлос Контрера, Михаил Петров, Владимир Митов и Димитър Антов. Документът е подписан и от Борислав Иванов от АТАКА. В него се предлага Столична община да приеме механизъм за еднократна финансова помощ за раждане на първо, второ и трето дете.

Според проекта размерът на помощта трябва да е обвързан със степента на образование на родителите. След приблизително година докладът влиза по комисии. Постоянната комисия „Бюджет и финанси“ на Столичен общински съвет разгледа предложението на първо четене и поиска детайлна информация за броя раждания на територията на Столична община, както и за данните по райони.

Запознах комисията с предложения на граждани, според които е добре документите да се подават не на „Московска“ 33, а в районните администрации. Приблизителният разчет показва, че ежегодно в София се раждат около 13 000 деца, а по предложената формула общият размер на помощта на годишна база ще бъде около 8,2 млн. лв. Бяха поискани справки от ЕСГРАОН за периода 2012-2020 г., като в следващите седмици ще бъде обсъдени и механизмът и размерът на еднократната помощ.

Посочих, че разглеждането на доклада е знак, че Столична община все по-активно започва да се занимава с демографската политика. Според него това е политически, социален механизъм за подпомагане на семействата. Той смята, че тази еднократна финансова помощ е възможност за насърчаване на раждаемостта. Подобни програми приеха и други български общини с цел мерки срещу демографската криза. Въвеждането на образователния критерий е идея да се стимулира грамотната, образованата раждаемост, а не да се насърчават т.нар. фабрики за деца, които обикновено са дело на малограмотните или неграмотни слоеве от населението.

В следващите седмици се очаква окончателното решение на постоянните комисии, а след тяхното произнасяне програмата трябва да се разгледа в залата на Столичния общински съвет.