3/4 от постройките във Факултета са незаконни

На 14-ти май т.г. заедно с Димитър Антов отправихме питане чрез Столичния общински съвет към кмета на Столична община по въпроса с незаконното строителство в кв. "Факултета". Месец по-късно, на сесията на СОС на 11.06.2015г. получихме отговор от кмета. В отправеното питане настояхме за становище кога и как ще бъдат премахнати незаконните постройки във "Факултета". За сведение на Столична община ж.п. линията, която минава през въпросния квартал е част от международния коридор номер 8, който пък е един от приоритетите за развитие на транйспортната мрежа в Европа. Настоящата ситуация в този международен участък едва ли е тайна за някого. Влаковете буквално пъплят, защото гетото вече е почти върху релсите. От ул. Суходол до края на Факултета откъм Овча Купел линията е обсадена от незаконни постройки и сметища. Многократно от ВМРО сме повдигали въпроса кога ще се разчисти тази клоака и защо Столична община упорито отказва да премахне незаконните постройки и да изгони незаконно пребиваващите в тях. Посочвали сме неведнъж, че голяма част от постройките са върху частни имоти, върху парцели държаван или общинска собственост. Обръщали сме внимание на кмета за конкретни парцели, за които има подавани жалби. До момента резултатът е нулев - има една негласна политика на толерантност към незаконните постройки и едни вечни оправдания как да не се свърши работа. Например в отговора на кмета на питането на Димитър Антов се казва, че от началото на 2015г. са издадени 6 заповеди за премахване на постройки. За 6 месеца, 6 заповеди! С тази скорост на премахне на незаконни постройки скоро можем да очакваме циганите да застроят и самата ж.п. линия.