Преглед


ВМРО критикува грешната политика на СОС за търговските дружества

Често "Патриоти за София - ВМРО и АТАКА" изпадаме в спор основно с общинските съветници от ГЕРБ относно функциите и задачите на общинските търговски дружества. Не веднъж и в постоянните на комисии на Столичен общински съвет, и в зала по време на заседания сме критикували грешната политика да се възлагат всякакви задачи и функции на търговските дружества, които или нямат нищо общо със стопанската им дейност, или са вторични. За нас е политически и логически сбъркана концепцията, че Столична община трябва да тропосва всякакви социални и културни проекти на търговските си дружества. За нас като общински съветници от групата на Патриотите това е един от ключовите въпроси на общинската политика. И очевидно диаметрално се разминаване доста често в това си виждане не само с ГЕРБ, но и с други политически групи. 

Така например последният доклад с подобна тематика визираше "Пазари Възраждане" ЕАД да поеме стопанисването на амфитетъра до НДК. Търговското дружество трябва да поеме ремонта и поддръжката на амфитетъра, а общината щяла да организира там културни мероприятия. Съвсем ясно е, че от тази "сделка" търговското дружество ще е на загуба и приходите от този обект няма да покриват и разходите, камо ли да има някаква стопанска логика, т.е. печалба. С други думи тропосва се на един пазар да плаща сметката за социални проекти. Между другото ситуацията е същата с т. нар. Ротонда при Централна гара. Този обект също е зашит към "Пазари Възраждане" и търговското дружество харчи бадева пари, без да получава и половината от разходите си под формата на платени наеми за търговските обекти там. С други думи това е обект, който носи само загуба, разходи, но не носи приходи. Резултатът е, че лека-полека това влошава финансовото състояние на търговското дружество. Нещо повече - обърнах внимание, че  в случая с амфитетъра при НДК това се прави на въпреки и на инат. Липсва финансов анализ, липсва анализ за състоянието на обекта и прогнозните разходи за ремонта и експлоатацията му, този въпрос дори не е разглеждан от Съвета на директорите на търговското дружество (липсва приложено решение към доклада) и т.н. Общо взето събира се принципала (разбирайте СОС) решава и толкова. А какъв ще бъде ефектът - ще видим. Подобен подход освен, че логически не е издържан, е и абсурден. 

Поуката е много проста и ясна - вземат се политически решения, които не са базирани на елементарна стопанска логика. Резултатът - лош финансов ефект и създаване на проблеми в общинските търговски дружества. Погрешна е политиката да се възприемат като едни касички, донори, на които се тропосват всевъзможни социални, културни и други функции. Причината е, че политиката се смесва с бизнеса, че политическите решения и виждания трябва да се изпълняват от стопански субекти. Ако искаш да правиш политика в областта на културата, социалните дейности, образованието и т.н. - предвиди и осигури средства в сборния бюджет на общината. По казуса с амфитетъра на НДК точно това предложих - направете една сметка и да осигурим пари от бюджета. Защо беше нужно да нахлузим още един неносещ приходи обект на едно търговско дружество?!