Преглед


Image Format

Узаконяване на незаконни постройки е безумие

С почуда се научавам, че група юнаци-народни представители са внесли законопроект за изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), който предвижда узаконяване на незаконни постройки, които са били изградени от 2001г. насам. Звучи абсурдно нали - да регламентираш нещо, което е създадено в нарушение. Действително от доста време обществото се подготвя за подобно нещо, сондират се мнения, но в интерес на истината откровено не вярвах, че някой ще напише и внесе в Парламента подобно нещо. Уви, появиха се вносители.

Става дума за законопроект, който чрез създаването на два нови текста в ЗУТ широко отваря вратата къде-що има незаконна постройска  да бъде узаконена. Логиката да направим нарушителя невиновен е странна. Още по-странна е логиката чрез създаване на подобна правна възможност да стимулираме всеки да си строи каквото и както му падне, защото после може да си го узакони. Нали си представяте, че това реално дерогира от-до целия режим на издаване на разрешително за строеж, строителен контрол, надзор и т.н. Развързват се ръцете за всякакви дерибесйтва и злоупотреби. Строй си, не ми пречиш е принципът. 

Този законопроект е еманация на абдикацията от върховенство на закона и правото. Подобни текстове явно имат за цел да обслугват всякакви тарикати, които да си легализират сградите, изградени в тотално нарушение на елементарните строителни норми. Това е удар по порядъчните, дава се индулгенция на неизрядните.

Недомислиците обаче не се ограничават само до простото узаконяване на някоя сград. Вносителите са записали, че ако има влязал в сила подробен устройствен план или, забележете, ако има план, който би могъл да бъде някога одобрен - може да се узакони такава незаконна постройка. Т.е. строите на средата на един поземлен имот една сграда и после си оправяте документите. Това обръща философията на целия ЗУТ с хастара нагоре. Зачерква цели глави от ЗУТ и ги обезсмиля. Бруталността в потъпкването на основни законови принципи, фундаменти на правото стига до там, че е записано и следното предложение - изработване на подробен устройствен план по необходимост. Т.е. вместо да планираме, ще се нагаждаме към нещо незаконно, което трябва да търпим. 

Стигаме до ситуация, в която ще правим градоустройство с незаконни постройки. Я си представете какво ще стане по кварталите, я си представете какво ще стане с циганските гета. Бум, цъфтеж на незаконни постройски, които после ще се узаконят. Има и текст, който дава право една незаконна постройска да бъде приведена в съответствие със строителните норми, т.е. правите една сграда и после си я достроявате, пристроявате, надстроявате, както си решите и ви е угодно.

Друг фрапантен факт от законопроекта е, че няма срок, в който това уж узаконяване да приключи. Врата в полето - до живот ще се строи в нарушение на правилата, после си плащаш глобата и всичко е точно. По-голямо законодателно и административно безумие от това няма - да стимулираш незаконни действия.

Некозанните строежи трябва да се събарят, а не да се узаконяват. Всичко друго е отказ от правов ред, нагаждачество и нечисти и нечистоплътни практики. Да не говорим, че общините ще бъдат залети от подобни казуси, а нямат никакъв админситративен капацитет да се справят с тях. Но за това не е помислено. Юруш на маслините и да цъфтят незаконните постройки и копторите в гетата.

Този законопроект трябва да бъде не просто спрян, а на минутата оттеглен от вносителите.