Преглед


Image Format

Запушените шахти на София

Състоянието на уличните водосборни шахти в столицата е един тривиален, но пък ключов въпрос. Темата звучи като банален битовизъм, някои я окачествяват като дребнотемие. На фона на вечната софийска разправия за строителство, паркиране и градски транспорт, действително седи като миньонче в кьошето на столичния дневен ред. За такива ситуации нашият народ обаче има хубава поговорка, тази за малкото камъче, което обръща каруцата. Та и с шахтите е така.

Една не особено дълга разходка по софийските улици дава ясна картина за недоброто поддържане на отводнителните шахти. При някои още от далеч си личи, че са препълнени и преливат от листа, отпадъци, кал, пясък. Други са "умерено" запушени. Има и чисти, разбира се. Затлачването на тези съоръжения обаче е ключов проблем, особено в град, където доста от кварталите са над плитки подпочвени води. Резултатът при обилен дъжд е ясен. Същото става и при продължителни валежи. Липсата на проводимост на шахтите води до заливане на пътни платна и тротоари с вода, вода, която руши настилките и се отварят прословутите софийски дупки. Зимата е още по-интересно, когато пък същата тази неотведена вода замръзва по пътните платна и тротоарите. 

Факт е, че на територията на града вероятно има шахти, които не са чистени повече от десетилетие, може би има и такива ненипани и за още по-дълъг период. Динамиката на града също спомага тези съоръжения да се затлачват - отвратителния ни навик да хвърляме боклуци по улиците (познайте къде попада една не малка част от тях), калпавата поддръжка на сметосъбиращите фирми, пясък, кал, строителни материали от ремонтите или от изграждащите се сгради, простотията на някои метачи от почистващите фирми, които замитат боклука от платното/тротоара в шахтите и т.н. Ситуацията е на самотек, на принципа каквото стане-стане. Ако не ме лъже паметта за миналата година общината е похарчила цифром и словом 132 000 лв. за почистване на вертикалните шахти (хоризонталния канал е грижа на "Софийска вода" АД). На фона на десетките хиляди отводнителни шахти в града можем да си представим с тази сума колко точно са били отпушени. 

Проблемът идва от неглижирането на самата тема и считането й за нещо дребнаво, битово и незаслужаващо особено внимание. Общината е решила, че това е дейност по възлагане, което ще рече, че Столичен инспекторат указва на сметопочистващите фирми коя шахта кога да чистят. Така е решено. И тук идва и слабостта на системата. Обикновено възлагането се прави при сигнали. Липсва систематичен подход, с ясни графици и търсене на мащабния ефект. Една от възможностите е да се утвърди оперативен график по райони и нещата да се случват планомерно. В момента се действа на парче и инцидентно. И тук не е виновна администрацията, а по-скоро политическата шапка на общината - кмет, заместник-кметове, общински съветници, които не са извели това като приоритет и задача.

Следващият голям проблем е хоризонталната канализация, поддържана от "Софийска вода" АД. Липсват ясни данни какво и как е почиствано, няма никаква яснота, защото никой не е питал, има ли профилактика и превантивно почистване. Обикновено и там нещата стават по сигнал. Резултатът е връщане и преливане на канализацията.

Третият въпрос е с "ничията канализация". Т.е. шахти и канали, които не са предадени на "Софийска вода" АД и не се знае чии са, респективно кой отговаря за поддръжката им. Примери в София много. От Ботунец до Бояна, от Овча Купел до Панчарево. Звучи абсурдно.

Една от нашите идеи е в рамките на тази година да сложим някакъв базов ред в тези неща, включително и изменение в наредбите, които да задължават районите планово да правят графици и да подават шахти за чистене. На фона на бюджета за чистота на столицата от около 100 млн. смятам, че е логично да отделят малко повече средства и усилия в рамките на този бюджет, за да не се превръщаме при всеки по-обилен дъжд или снеговалеж в една малка Венеция.