Новини


Image Format

Мерки за противодействие на ислямския радикализъм

Коментар по радио "К2" относно мерките за противодействие на радикалния ислям и влиянието на религиозни институции върху българското общество. ВМРО продължаваме с мерките за справяне с опасностите от радикализация и установяване на фундаментализъм в циганските гета.

Ислямският фундаментализъм не е ново явление за Европа. Има много примери за проповедници в молитвени храмове в европейските държави, където се установяват проповедници, които разпространяват човеконенавистни идеи.

На законодателно ниво трябва да се даде ясна дефиниция що е то радикален ислям и тя да намери място в НК и други нормативни актове. Няма как да продължи сегашното състояние, при което хора, обучавани незнайно къде, проповядват в България. Идеята на Красимир Каракачанов е проповедниците да бъдат обучавани в българско училище, а завършилите в чужбина да минават проверка и сертифициране.

Нужни са мерки за контрол на финансирането на религиозните организации. Необходимо е на нормативно ниво да се забрани външното финансиране на религиозните вероизповедания, да се регламентира кой и как може да дарява средства за тези дейности и как се харчат тези пари. Следва да се приложи принципа на строга отчетност и годишни одити на религиозните организации и т.нар. благотворителни фондации и сдружения, свързани с религии.

По отношение на службите - те рябва да получатподкрепа - и на занокодателно ниво, и финансова и по отношение на подготовката на кадрите, за да противодействат на тенденциите за разпространяване на радикални идеи в ислямските общности в България.

Идват нови предизвикателства - след разбиването на Ислямска държава се появява нова опаност. Всички радикализирани бойни, условно казано граждани на ИД, ще отидат някъде. те няма да се откажат, независимо, че са загубили своята територия. Техните финансови ресурси трябва да бъдат проследени и иззети. Очакваме битката на ислямистите да бъде пренесена в Европа, на което ние трябва да бъдем готови да противодействаме. Има опасност да влезем в хипотеза врагът да влезе зад портата и да бъде на 360 градуса около нас. Не е време за отпускане. Службите за сигурност - разузнаване и контраразузнаване трябва да получат подкрепа, за да установят един или група от хора склонни да извършват терористични действия.

Мигрантските общности в Европа са катализатор на престъпна дейност, в т.ч. и тероризъм. Ислямските гета в Европа се радикализират и става все по-голям натиска да прекрояват начина на държавното управление и правов ред според нормите на Шериата. На Балканите също има ярки прояви на радикализация. Създава се една особена ислямска дъга - Македония, Босна, Косово, Сандажак...

Важно е службите да работят добре на терен и да разполагат с подробна и всеобхватна разузнавателна информация къде какво се случва и защо.