Разговор за качеството на въздуха в столицата

В студиото на тв "Европа" определих горенето на гуми, кабели, дрехи като особена форма на тероризъм. Факт е, че обитаващите "Виетнамските общежития" и "Факултета" осъществяват своеобразен геноцид над западните квартали на столицата, горейки каквото им падне. Резултатът е влошаване на качеството на атмосферния въздух - отделяне на колосални вредни емисии, превишаване в пъти на максимално допустимите норми на прахови частици. Неизвестно е и какво количество токсини и сажди се отделя. Това е пагубно за човешкото здраве и именно поради това от ВМРО го окачествяваме като геноцид.

Настояваме РИОСВ-София да разположи мобилна или стационарна станция, която да замерва нивата на замърсяване през целия отоплителен сезон, а на нарушителите да се налагат санкции по реда на чл. 35 от Закона за качеството на атмосферния въздух. 

Отделно от това предлагаме на Столичния общински съвет да се възползва от правната възможност да забрани отоплението на твърдо гориво на територията на "Виетнамските общежития" - общинска собственост. Категорично е необходима повече активност и смелост от страна на институциите, за да пресечем този своебразен екологичен тероризъм.