Новини


Image Format

За неизбежната отбрана - дебат в БНТ

В студиото на БНТ в предаването "Още от деня" имаше разпален, но и доста смислен дебат относно прецизиране на текстовете за неизбежната отбрана и либерализиране на режима за носене на огнестрелно оръжие. Тезата, която развих е следната: 

"По отношение на института неизбежна отбрана е очевидно, че трябва да вървим към промяна и прецезиране на ал.3, която третира ненаказването на деянието, когато се противопоставите на нападателя в своето жилище.Това са редакции от 97-ма година, кои бяха окастрени от тогавашния състав на Конституционен съд. Очевидно е, че обществото очаква от Народното събрание, политиците действия в посока повече яснота. Масово хората не разбират какво е неизбежна отбрана и къде е границата."

Отделно от това повдигаме и темата за огнестрелното оръжие, тъй като за съжаление и там съдебната практика не е в полза на защитаващия се от нападение, който го използва. 

Необходимостта от прецизиране на регламентацията на неизбежната отбрана аргументирах и с доводите, че много често българският съд превръща жертвата в престъпник, защото някой се е защител от бандитите.