От десетилетия тлее напрежение по циганския въпрос

В студито на ТВ "Европа" развих тезата, че е необходимо институционално и всеобхватно решение на циганския въпро. Началото на процеса е приемането на концепцията на вицепремиера Красимир Каракачанов. Проблемът трябва да бъде решен както със законодателни мерки, така и с активни и координирани действия на изпълнителната власт - министерства и държавни агенции паралелно с местна власт. Предложението да се спират социалните помощи при отсъствие на децата от училище е добро и трябва да бъде подкрепено. То е реална мярка, която произтича от концепцията на Каракачанов. Мярката е разумна и логична, защото в много случаи децата се водят записани в дадено училище, но дори физически ги няма в сградата. Ние като общество не трябва да се задоволяваме с количествения критерий, а да изискваме и качество, защото и сега има циганчета от гетата, които завършват училище но са функционално неграмотни.

Предложението на ВМРО за въвеждането на административно наказание общественополезен труд е възможност да установим някаква базова справедливост, защото глобите не се плащат и затова са и неефективни като наказание. Общественополезният труд има доста по възпитателен смисъл.

По случая с Габрово категоричното ми мнение е, че избива трупано напрежение от поне две десетилетия, защото отраснаха поколения от гетата, които си мислят и живеят с разбирания, че са над закона, въпреки зокона и не трябва да се съобразяват с никого. МВР също е допуснало грешка и това трябва да се каже. Проспали са ситуацията, подценили са я. И не само директорът на областната дирекция трябва да понесе отговорност, а и дежурният и началникът на районното управление. Отделно от това вина им Главна дирекция на Националната полиция и по-конкретно ресорният заместник-директор, който отговаря за "Жандармерия" и "Охранителна полиция", тъй като не са давани указания и не е проконтролирано как се действа в подобни ситуации. Вместо това го слушаме този заместник-директор да мънка по телевизията и да говори глупости.