Влог


Водната реформа е провалена

В студиото на телевизия "Алфа" коменирах бизнес плана на "Софийска вода", работата на КЕВР и липсата на каквато и да е системна държавна политика в сектор "ВиК". След три до пет години цели региони от държавата ни ще бъдат в перманентна водна криза. Няма как водоснабдяването да се подобри, ако се разчита на увеличение на цени на ВиК услуги. Колкото и да увеличават цените, парите никога няма да са достатъчни. Вместо това са нужни планомерни значителни инвестиции във ВиК мрежата. Нужно е създаването на национален фонд "ВиК", който да финансира мащабните проекти за изграждане и пълна рехабилитация на ВиК мрежата.